top of page
photo_5929243077464145544_y.jpg

INDIVIDUELE COACHING
Professionele, kortdurende, oplossingsgerichte begeleiding

Een zorgeloos, ontspannen en stralend persoon dat lekker in zijn of haar vel zit. Vol zelfvertrouwen, energie en bewust van eigen talenten en (opvoed)kwaliteiten. Zien we onze kinderen en ook onszelf zo niet het liefst?

Er zijn situaties waarin je het als ouder(s) even niet meer weet. Je loopt ergens tegen aan, je hebt van alles geprobeerd maar komt er niet goed uit. Je wilt graag advies. Van een persoon die even met je mee denkt en kijkt zonder oordeel, iemand bij wie je je gezien en gehoord voelt. Waar je een vraag kunt stellen over de ontwikkeling van je kind of over de opvoeding, zonder dat het meteen ‘een groot ding’ wordt. Ook al kan het best spannend zijn om hulp in te schakelen, ik bied je een luisterend oor. Je bent van harte welkom bij Fonkelz!

Image by Pawel Czerwinski

HOE ZOU HET ZIJN ALS….

 • Je thuis ontspanning en verbinding ervaart

 • Jullie als gezin beter met emoties om kunnen omgaan

 • Jij je kind kunt ondersteunen in het omgaan met zijn of haar gevoeligheid

 • Jullie elkaars kwaliteiten en talenten (her)ontdekken

 • Jij positiever in het leven staat en gelooft in je eigen (opvoed)kwaliteiten

WAT IS KINDERCOACHING?

Kindercoaching is kortdurende hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders. Spelenderwijs en oplossingsgericht.

Door middel van het voeren van coaching gesprekken, gecombineerd met speelse elementen en werkmethoden, wordt aan de hulpvraag gewerkt. De hulp start vanuit hoe de situatie nu is voor je kind. Het kind gaat op een ontdekkingsreis naar zichzelf en gaat ontdekken welke fantastische kwaliteiten, vaardigheden en talenten hij of zij bezit! Deze worden vervolgens ingezet om de gewenste situatie te helpen bereiken. Welke methoden of technieken daarbij het beste passen, verschilt per kind.

WANNEER KINDERCOACHING?
Er zijn veel kinderen in onbalans door de drukker wordende maatschappij, waarin steeds hogere eisen worden gesteld. Ze krijgen veel prikkels te verwerken. Wanneer ze deze niet goed kunnen verwerken raken ze vol en overprikkeld. Dit kan ook komen door een emotionele gebeurtenis, door omstandigheden thuis of in de nabije omgeving van het kind.

PIC03784.jpg

Kindercoaching bij Fonkelz kan ingezet worden als je kind:

 • Stress of spanning ervaart

 • Een vol hoofd heeft

 • Wilt leren ontspannen

 • Beter met zijn of haar emoties wilt leren omgaan (bijv. bij boosheid, verdriet, angst)

 • Wilt leren omgaan met zijn of haar gevoeligheid

 • Kwaliteiten en talenten wilt (her)ontdekken

 • Positief wilt leren denken

 • Meer wilt geloven in zichzelf

 • Veel piekert of last heeft van (neagtieve) gedachten

 • Lastig in slaap valt

 •  ……

Deze lijst is zeker niet volledig, ieder kind is uniek en elke situatie is anders!

Als kinder- en ontspanningscoach zoek ik niet naar oorzaken maar richt me op oplossingen. Ik ga ervan uit dat het kind zelf weet wat het nodig heeft. Door de juiste vragen op de juiste wijze te stellen wordt het kind zich bewust van bij hem of haar passende oplossingen. Als de oplossing gevonden is en jullie kind weer lekker in zijn of haar vel zit, kunnen jullie op eigen kracht weer verder.

Kindercoaching is geen therapie, ik stel geen diagnose en werk niet met etiketten of labels.


Ik kijk naar het unieke kind!

WAT IS OUDERCOACHING?

Oudercoaching is kortdurende, oplossingsgerichte hulp aan ouders.


Er zijn situaties waarin je het als ouder(s) even niet meer weet. Je loopt ergens tegen aan, je hebt van alles geprobeerd maar komt er niet goed uit. Je wilt graag advies.

Als je je bewust bent van je kwaliteiten, kom je in je kracht! 

Ontdek samen met mij tijdens één of slechts enkele sessies, hoe je het plezier en de ontspanning weer terug kunt vinden en hoe je als ouder weer grip krijgt op de opvoeding.

Omdat samen opvoeden leuker is dan alleen!

PIC03798.jpg

Door middel van coaching gesprekken, gecombineerd met speelse elementen en werkmethoden, wordt aan de hulpvraag gewerkt. De hulp start vanuit hoe de situatie nu is en wat al wel goed gaat. Ik zoek niet naar oorzaken maar richt me op oplossingen. Ik ga ervan uit dat jijzelf weet wat je nodig hebt. Door de juiste vragen op de juiste wijze te stellen word je je bewust van bij jou passende oplossingen. 

Wanneer blijkt dat de vraag niet passend is voor de begeleiding en coaching die Fonkelz biedt, zal ik je door verwijzen naar een geschikte organisatie of hulpaanbieder.

HOE NU VERDER?

Image by Dustin Humes

Aanmelding

Aanmelden is mogelijk via de mail: info@fonkelz.nl.
Telefonische aanmelding is ook mogelijk. Je belt of appt dan naar 06-20244933.

Image by Dustin Humes

Coachingstraject

Wanneer kind, ouders en kindercoach instemmen om verder te gaan, worden de coachingssessies gestart. De afspraken plannen we in overleg. Ik begeleid jullie kind en jullie als ouders om stappen te zetten richting de door jullie gewenste situatie. Dit kan middels losse coachsessies, maar ook met een traject op maat.

Image by Dustin Humes

Kennismakingsgesprek

In een telefonisch kennismakingsgesprek (gratis, max. 30 min.) bespreken we kort je zorg of hulpvraag en licht ik mijn werkwijze toe. Indien gewenst, maken we een afspraak voor een oriënterend gesprek of specifieke oudercoaching.

Image by Dustin Humes

Traject op maat

Na het oriëntatiegesprek doe ik een trajectvoorstel waarbij je van tevoren precies weet wat de totale kosten zijn. Zo houd je als ouder regie en overzicht. Dit is inclusief drinken en wat lekkers, materialen, alle consulten voor ouder en kind, contact met school (indien nodig) en tussentijds contact via telefoon of mail. Een traject kan een combinatie zijn van coaching (zowel kind als ouders), ontspanning & mindfulness tools, kindermassage en workshops.

Image by Dustin Humes

Oriënterend gesprek

Voorafgaand ontvang je van Fonkelz een oriëntatieformulier. Het verzoek om deze door beide ouders samen in te vullen. Op deze wijze staan jullie al bewuster stil bij diverse ontwikkelingsgebieden van jullie kind. Deze ingevulde vragenlijst ontvang ik graag, door beide ouders ondertekend, uiterlijk 2 dagen voor we het gesprek terug. Tijdens het gesprek bespreken we samen de huidige situatie en maken we de hulpvraag helder. Per situatie kan de werkwijze verschillen. Soms kan een eenmalige sessie al voldoende zijn om je/ jullie op weg te helpen! Op het eind bespreken we samen het verdere verloop van de coaching. Voorwaarde voor de coaching is dat er een wederzijdse klik is en een basisvertrouwen. Uw kind is bij dit 1e gesprek wel of niet aanwezig, dit overleggen we samen.

De eerste sessie met het kind is een kennismaking. Hierin ga ik samen met het kind op zoek naar zijn of haar hulpvraag. Deze kan afwijken van de hulpvraag die jullie als ouder hadden. In dit geval zal ik eerst met de hulpvraag van het kind aan het werk gaan, uiteraard zullen we dit samen overleggen.

 

In de daarop volgende sessies ga ik samen met het kind op zoek naar een antwoord op zijn of haar hulpvraag, en naar de hulpmiddelen waarmee we dit doel kunnen bereiken. Hierbij kunnen diverse werkvormen worden ingezet. Ik maak vaak een combinatie met ontspanningstools van Relax! Stralend jezelf.

De coaching zal plaatsvinden in mijn praktijk te Steyl. Ik werk ongeveer 50 minuten alleen met het kind. Daarna komen ouders erbij en kan jullie kind vertellen wat we hebben gedaan. Als ik oefeningen voor thuis mee geef, dan zal ik deze ook op dit moment met ouders bespreken.

Hoe lang een traject duurt is afhankelijk van verschillende factoren, het streven is om het traject zo kort mogelijk te houden. Samen kunnen we dit goed afstemmen. In de gesprekken die ik met kinderen of jongeren heb, stem ik mij af op wat zij op dat moment nodig hebben. Ieder kind komt met een persoonlijk doel, vanuit een unieke situatie en met eigen kwaliteiten. Zo ontstaat ook een eigen werkwijze per kind.

PIC03854.jpg

EEN GREEP UIT MIJN WERKVORMEN

 • Mijn eigen methodiek Relax! Stralend jezelf, ontwikkeld in samenwerking met Christel Lubse-coaching & training

 • Kindercoachmethode Coachee!

 • GevoelsVerkenner

 • Krachtstenenspel 

 • Schatgravers, KompasVinder en andere mooie methodes en ‘spellen’

 • SOS kinderen en emoties

 • Kindermassage

 • GroepsGeluk, systemisch werken in de klas

 • Relax Kids

 • Mindmap maken

 • Creatieve werkvormen

photo_5929243077464145695_y.jpg

Afronding van het traject

Aangezien ik na elke sessie met ouders na bepreek, plan ik niet standaard een evaluatiegesprek. Indien jullie een evaluatie zonder het kind wensen, kunnen we dit uiteraard plannen.

Als ik in een traject zie dat er sprake is van trauma of andere problematiek waarbij mogelijk specifieke/ andere hulp nodig blijkt te zijn, zal ik doorverwijzen naar collega’ s die hierbij hulp kunnen bieden.

bottom of page